Ga naar de inhoud

Workshop Stedelijk Verkeersmanagement

Op 2 juli 2014 organiseerde TrafficQuest een workshop waarbij vertegenwoordigers van gemeentes, samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen samen discussieerden over stedelijke trends en de rol van verkeersmanagement nu en in de toekomst. Gesproken is over het karakter van stedelijk verkeer en stedelijke mobiliteit. Wat maakt stedelijk verkeer zo bijzonder en zo complex en waarin onderscheidt het zich van verkeer op het autosnelwegennet? Van daaruit zijn de issues/invalshoeken aan bod geweest die kenmerkend zijn voor zowel de huidige situatie als de verwachte ontwikkeling. Daarbij ging het om de maatschappelijke stedelijke problemen, de stedelijke trends, de technologische trends en op de problemen die optreden bij het implementeren van oplossingen (het invullen van oplossingsrichtingen). In twee rondes is hierover gediscussieerd. In de eerste ronde ging het over de stedelijke problemen en ontwikkelingen en de relatie tussen deze problemen/ontwikkelingen en de toepassing van stedelijk verkeersmanagement. Het resultaat van deze discussie was een opgave voor stedelijk verkeersmanagement, bestaande uit 12 onderwerpen. In een tweede discussieronde zijn deze onderwerpen verder uitgewerkt. Tot slot is aan de orde gesteld welke acties van TrafficQuest gewenst zijn in relatie tot de geformuleerde stedelijke verkeersmanagement opgave. Het complete verslag van de workshop is beschikbaar bij de rapporten.