Ga naar de inhoud

Over ons

TrafficQuest, met daarin de partners Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft, heeft zich van 2009 tot en met 2016 beziggehouden met het ontwikkelen, samenbrengen, toepassen en verspreiden van kennis over VMI – verkeersmanagement en verkeersinformatie. Meer dan zeven jaar bestreek TrafficQuest het hele terrein, van de meer fundamentele, theoretische kennis over VMI tot ‘operationele kennis’ over de toepassing en effectiviteit van VMI. Eind 2016 is besloten op kleinere schaal verder te gaan, en de activiteiten te concentreren op een aantal actuele challenges en op de uitgave Verkeer in Nederland. De TrafficQuest­partners blijven ook betrokken bij een groot aantal programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden. En een deel van de activiteiten die TrafficQuest uitvoerde, worden nog steeds uitgevoerd, maar in andere programma’s en door andere partijen.

Voor vragen aan TrafficQuest kunt u contact opnemen met het Informatiepunt WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving). U kunt daarvoor bellen naar 088 – 797 71 02 of een contactformulier invullen op de website. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van de leden. TrafficQuest is ook actief op LinkedIn.

Rijkswaterstaat WVL
De Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is één van de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. De adviseurs en specialisten van WVL werken binnen Rijkswaterstaat, door de inzet van kennis en expertise, aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. De expertise over verkeersmanagement valt onder de afdeling ‘Wegverkeer en Benutten’.

TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

TU Delft
De TU Delft draagt bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. De afdeling Transport & Planning voert wetenschappelijk onderzoek uit naar en geeft onderwijs over de planning en operationele praktijk van transport systemen. Verkeersmanagement vormt daarbij een belangrijk onderdeel.