Ga naar de inhoud

Disclaimer

Door deze website van TrafficQuest te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
TrafficQuest heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. TrafficQuest aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan TrafficQuest en worden uitdrukkelijk voorbehouden. TrafficQuest behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen (delen van) de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TrafficQuest de toegang tot de webpagina monitoren.

Informatie van derden
TrafficQuest is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Evenmin is TrafficQuest verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.