Bibliotheek:
Alle uitgaven van TrafficQuest bij elkaar

Informatie & downloads:
MARPLE, Monigraph en RWS-C-regelaar

Laatste nieuws

Verkeer in Nederland 2021

Het jaar 2020 was geen gewoon jaar. Door de COVID-19 pandemie zijn allerlei zaken niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Dat geldt voor mobiliteit. Gelukkig is het wel vanzelfsprekend dat TrafficQuest weer haar jaarlijkse portie…

Challenge AI in Verkeersmanagement

Artificial Intelligence (AI) is een interdisciplinair werkveld waarin systemen worden ontwikkeld die in staat zijn om taken uit te voeren die doorgaans menselijke intelligentie vereisen. AI staat momenteel in het middelpunt van de wetenschappelijke belangstelling,…