Ga naar de inhoud

Verkeer in Nederland 2022

We zijn alweer beland bij de negende uitgave van Verkeer in Nederland. We kijken hierin terug op 2021, het tweede jaar van de coronapandemie. Zo’n beetje het hele jaar stond in het teken van het virus en de maatregelen om het virus te beteugelen. Die hadden, net als in 2020, een forse impact op onze mobiliteit. Wat dat aangaat is ook 2021 weer een atypisch jaar. Niet in het minst door alle problemen die ook de kop opstaken: inflatie, klimaat, woningnood, krappe arbeidsmarkt en andere zaken die invloed hebben op de mobiliteit. Overigens zijn dat wel de momenten om ons te bezinnen op wat echt van waarde is. In dat verband is het interessant dat het begrip ‘brede welvaart’ overal opduikt. En daar besteden we dan ook veel aandacht aan, net als aan andere thema’s die een belangrijke rol spelen. Laten we hopen dat we met ons verkeer- en vervoersysteem een nieuwe duurzame, gezonde en leefbare weg kunnen laten inslaan. Precies daaraan hopen we met deze uitgave een bijdrage te leveren. Een verkeerskundige terugblik op 2021, een overzicht van de thema’s van het moment, een overzicht van de nieuwste onderzoeken, pilots en programma’s – met één uitgave bent u weer bij.