Ga naar de inhoud

AMVB-tool

De ‘Afweegmethode voor Beleidsopties’ (AMVB) is een instrument waarmee maatregelen, alternatieven of beleidsopties kunnen worden beoordeeld en geprioriteerd. Het is een methode die gebruikers inzicht geeft hoe maatregelen ten opzichte van elkaar scoren op verschillende aspecten. Dat wordt gedaan via een combinatie van een kosten-batenanalyse (KBA) en een multicriteria analyse (MCA). De KBA wordt gebruikt voor de effecten die monetariseerbaar zijn, terwijl de MCA de overige kwantitatieve en kwalitatieve effecten meeneemt en de resultaten integreert met die van de KBA. De methode zelf bestaat uit een aantal stappen, waarvan de eerste stappen bedoeld zijn om met betrokken stakeholders de maatregelen te beoordelen op de afgesproken aspecten en of maatregelen elkaar versterken of niet. In de stappen daarna worden in overleg de gewichten van de aspecten bepaald en worden daarmee de uitkomsten berekend. Eventueel kan een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te kijken hoe robuust de uitkomsten zijn. Maar de belangrijkste stap is de discussie over de uitkomsten, omdat dan duidelijk wordt hoe de uitkomsten tot stand zijn gekomen en wat achterliggende redenen zijn voor bepaalde scores. Het gesprek daarover leidt tot onderling begrip en een meer gedragen uitkomst.

Tool
De AMVB-tool is een online tool en heeft een eigen website. Het gebruik van de tool is gratis, maar er zijn inloggegevens nodig. Deze zijn te verkrijgen bij Rijkswaterstaat (contactpersoon Henk Taale).

Documentatie
De ‘Afweegmethode voor Beleidsopties’ is beschreven in een paper voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2016.