Ga naar de inhoud

Verkeer in Nederland 2021

Het jaar 2020 was geen gewoon jaar. Door de COVID-19 pandemie zijn allerlei zaken niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Dat geldt voor mobiliteit. Gelukkig is het wel vanzelfsprekend dat TrafficQuest weer haar jaarlijkse portie cijfers, nieuws, pilots, etc. op het gebied van verkeer en vervoer heeft gepubliceerd. Het boekje ‘Verkeer in Nederland 2021‘ is weer beschikbaar en in deze achtste uitgave gaan we uitgebreid in op logistiek, sociale inclusie, alweer verkeersveiligheid en mogelijke toepassingen van Artificial Intelligence in verkeersmanagement. Aangevuld met de laatste update van de verkeerscijfers en informatie over pilots, onderzoek en samenwerkingsverbanden levert het boekje weer een relevante bijdrage aan het houden van overzicht op het altijd turbulente vakgebied van verkeersmanagement en C-ITS.