Ga naar de inhoud

Tools

TrafficQuest biedt op haar site niet alleen rapporten als download aan, maar ook een aantal tools: de AMVB-tool, MARPLE, MoniGraph en de RWS C-regelaar. Op de betreffende pagina’s vindt u links naar de programmabestanden en naar de documentatie.

AMVB-tool: Een online tool waarmee op een integrale manier maatregelen, alternatieven of beleidsopties afgewogen kunnen worden op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten.

MARPLE: Een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel voor het doorrekenen van de verkeersafwikkeling en de effecten van verkeersmanagementmaatregelen in regionale netwerken.

MoniGraph: Een programma om MoniCa- en MoniBas-datafiles te verwerken en te visualiseren.

RWS C-regelaar: Een programmeertaal voor het ontwerpen en testen van voertuigafhankelijke verkeerslichtenregelingen.