Ga naar de inhoud

MARPLE

MARPLE is de afkorting van Model for Assignment and Regional Policy Evaluation. Het is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel waarmee je de verkeersafwikkeling en de effecten van verkeersmanagementmaatregelen in regionale netwerken, zowel hoofdwegennet als overige wegennetten, kunt doorrekenen. Het model bepaalt eerst de beschikbare routes van elke herkomst naar elke bestemming waarvoor een verkeersvraag is opgegeven. Daarna wordt het verkeer over deze routes verdeeld en berekent het model op basis hiervan reistijden. Uitgaande van deze reistijden wordt een nieuwe verdeling van verkeer bepaald – en dit iteratieve proces wordt net zo lang herhaald totdat er een evenwicht is bereikt.

Programma
Om MARPLE te kunnen draaien, moet je eerst de bibliotheek met MATLAB Runtime Components installeren. Dat kan door deze (zip-) file te downloaden, uit te pakken en vervolgens te runnen. Volg verder de aanwijzingen op het scherm en start de PC opnieuw op.

Daarna kun je MARPLE installeren. Als je nog een oude versie van MARPLE hebt geïnstalleerd, verwijder je die eerst. Installeer dan de (nieuwe) MARPLE met deze installatiefile. Pak deze uit en run de file. Volg verder de aanwijzingen op het scherm.

Documentatie
Voor MARPLE is een uitgebreide beschrijving en handleiding (in het Engels) beschikbaar. Zie voor de aanpassingen en wijzigingen die in de loop van de tijd gedaan zijn, de versiehistorie.