Ga naar de inhoud

Verkeersmanagement en brede welvaart

Momenteel wordt binnen het vakgebied mobiliteit veel gesproken over brede welvaart en hoe vanuit de mobiliteitssector hieraan bijgedragen kan worden. Van oudsher was het mobiliteitsbeleid vooral gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid. Naast het oplossen van knelpunten door de uitbreiding van de infrastructuur speelde verkeers­manage­ment daarin een belangrijke rol. Dat leidt tot de vraag hoe verkeers­management bijdraagt aan brede welvaart en of er veranderingen nodig zijn om dit beter te doen. Om deze vragen te beantwoorden is er door TrafficQuest een challenge uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is verwoord in een rapport (ook te vinden onder de pagina met Rapporten).