Ga naar de inhoud

MoniGraph

MoniGraph is een programma om MoniCa- en MoniBas-datafiles te verwerken en te visualiseren. Het leest de benodigde datafiles in en tracht ontbrekende data aan te vullen. Vervolgens worden verkeerskundige indicatoren als intensiteiten, snelheden, reistijd, trajectsnelheid, voertuig­kilometers en voertuigverliesuren berekend. Het programma visualiseert de gegevens met een snelheidcontourenplot, grafie­ken voor de reistijd, de trajectsnelheid, de rijstrookverdeling, de intensiteit en snelheid (voor gespecificeerde doorsneden). Ook worden basisdiagrammen (intensiteit-snelheid) gemaakt voor die doorsneden en worden plots met beeldstanden gegenereerd. Het programma is vooral bedoeld om quick scan evaluaties uit te voeren.

Programma
Het programma is te downloaden via deze link. De installatie wijst zich vanzelf. Om MoniGraph te runnen, heb je wel een bibliotheek met MATLAB Runtime Components nodig. Die kun je via de voorgaande link downloaden, vervolgens uitpakken en daarna installeren. Volg verder de aanwijzingen op het scherm en start de PC opnieuw op.

Documentatie
Voor MoniGraph is een beknopte handleiding beschikbaar en verder een bestand met alle wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aanbracht, de versiehistorie. Verder is in het verleden de berekening van reistijden door MoniGraph gecheckt met gemeten reistijden, met goede resultaten

MoniGraph en een aantal toepassingen zijn eveneens beschreven in een interessant paper voor de European Transport Conference.