Ga naar de inhoud

Verkeer in Nederland 2014

TrafficQuest streeft er naar regelmatig een actueel beeld te geven van wat er gaande is in de wereld van verkeersmanagement en verkeersinformatie. De State-of-the-Art achtergronddocumenten spelen daarbij een belangrijke rol, want deze bestrijken een breed scala aan VMI gerelateerde onderwerpen. Echter, ze zijn gedetailleerd en sterk inhoudelijk en ze worden niet regelmatig geactualiseerd. Daarom heeft TrafficQuest besloten elk jaar een rapportage uit te brengen waarin de stand van zaken op het vlak van verkeersmanagement en verkeersinformatie wordt weergegeven. Het jaarbericht voor 2014 is nu uitgebracht en wordt binnenkort verstuurd met NM Magazine.

Het document is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie: van beleidsmakers tot operators in verkeerscentrales. Het jaarbericht biedt een overzicht van wat er speelt, volgt de laatste ontwikkelingen, maar is ook een startpunt voor zoektochten naar meer informatie over trends, maatregelen, en onderzoeksgroepen waar de vernieuwingen in VMI vandaan komen. 

Dr. ir. André van Lammeren, Directeur Bereikbaarheid en Infrastructuur bij Rijkswaterstaat: “Voor mij is het netwerk van TrafficQuest van groot belang: een kleine club waarin de kennis van tientallen professionals op het gebied van verkeersmanagement samenkomt!”

Prof. dr. ir. Bart van Arem, Hoofd van de afdeling Transport & Planning bij de TU Delft: “Het nieuwe jaarbericht van TrafficQuest zet de ontwikkeling van het verkeer in deskundig perspectief en geeft richting voor verdere ontwikkeling!”

Dr. ir. Michiel Jak, Innovatiedirecteur Mobiliteit bij TNO: “Het valt me op dat Nederland in het hart van het internationale kennisecosysteem zit en leidend is op een aantal grootschalige pilots.”


Links en downloads behorend bij ‘Verkeer in Nederland 2014

4.1 Nieuwe onderzoeksthema’s

Rapport ‘Ontwerpweggebruiker’

Rapport ‘Human Factors in verkeersmanagement’

Rapport ‘Verkeerscentrales en netwerkmanagement’

Proefschrift ‘Dynamic Origin-destination Matrix Estimation in Large-scale Congested Networks’

Proefschrift ‘Intersection Modelling and Marginal Simulation in Macroscopic Dynamic Network Loading’

Proefschrift ‘Bayesian Data Assimilation for Improved Modeling of Road Traffic’

Proefschrift ‘Multi-Class Continuum Traffic Flow Models: Analysis and Simulation Methods’

Proefschrift ‘Lagrangian Multi-Class Traffic State Estimation’

Rapport ‘Self-driving cars: the next revolution’

Artikel ‘Urban Gridlock: Macroscopic Modeling and Mitigation Approaches’

Artikel ‘Existence of Urban-scale Macroscopic Fundamental Diagrams: Some Experimental Findings’

Artikel ‘Impact of Traffic Dynamics on Macroscopic Fundamental Diagram’

Artikel ‘Een nieuwe kijk op verkeersafwikkeling in netwerken’

Artikel ‘Network Transmission Model: a dynamic traffic model at network level’

Artikel ‘A Porous Flow Approach to Modeling Heterogeneous Traffic in Disordered Systems’

Rapport ‘Meerjarenplan Fiets 2012-2016’

Website ‘EU-project VRUITS’

Website ‘OpenLR’

4.2. Relevant promotieonderzoek

Artikel ‘Datafusie – wat wordt ermee bedoeld en wat heb je eraan?’

Artikel ‘The Impact of Loop Detector Distance and Floating Car Data Penetration Rate on Queue Tail Warning’

Artikel ‘The Effect of Inaccurate Traffic Data for Ramp Metering: Comparing Loop Detectors and Cameras Using Information Utility’

Artikel ‘De Noodzaak van Probabilistisch Modelleren voor Tactische en Operationele Analyses’

Artikel ‘Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeersdoorstroming’

4.3. Interessante papers en congresbijdragen

Paper ‘Freeway On-ramp Bottleneck Activation, Capacity and the Fundamental Relationship’

Paper ‘Modelling Supported Driving as an Optimal Control Cycle: Framework and Model Characteristics’

Paper ‘Analysis of Traffic Performance of a Ramp Metering Strategy Using Cooperative Vehicles’

Paper ‘A Cooperative System Based Variable Speed Limit Control Algorithm against Jam Waves – an Extension of the SPECIALIST Algorithm’

5.1. Gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement

Website ‘www.sre.nl/projecten/spookfiles

Website ‘www.its.dot.gov/icms/pioneer.htm’

5.2. Integratie wegkant en in-car

Website ‘www.drive-c2x.eu’

Website ‘www.compass4d.eu’

Website ‘www.its-jp.org/english/its-green-safety-showcase’

5.3. Automatisch rijden

Website ‘www.sre.nl/projecten/brabant-in-car-ii’

Website ‘www.davi.connekt.nl’

Website ‘www.imobilitysupport.eu’

Website ‘www.citymobil-project.eu’

Website ‘www.haveit-eu.org’

Website ‘www.sartre-project.org’

5.4. Veiligheid

Website ‘www.its.dot.gov/safety_pilot’

5.5. Data

Website ‘www.sensorcitymobility.nl’

Website ‘www.sensorcity.nl’

5.6. Platforms en samenwerkingsverbanden

DITCM

iMobility Forum

CHARM

TrafficQuest