Ga naar de inhoud

Voorbeelden

Verkeersregelprogramma’s voor de RWS-C-regelaar schrijf je in de programmeertaal C. Om je op weg te helpen hebben we voor een aantal veelgebruikte situaties voorbeelden uitgewerkt.

Voorbeeld A: Haarlemmermeer
Voorbeeld B: Pleinregeling
Voorbeeld C: Bijzondere realisatie
Voorbeeld D: Wachtrijmeetpunt
Voorbeeld E: Schakelen wachtstand
Voorbeeld F: TO_PRIM
Voorbeeld G: Info in interface

Terug naar de hoofdpagina van RWS-C-regelaar


Voorbeeld A: Haarlemmermeer
Een Haarlemmermeer-regeling bestaat uit twee onderling te coördineren kruispunten. De regelingen voor deze kruispunten kunnen zowel in twee afzonderlijke regeltoestellen als in één regeltoestel worden ondergebracht. In het eerste geval is er sprake van twee regelingen die moeten worden gekoppeld. In het tweede geval is er sprake van één regelprogramma met één blokkenschema waarbij aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie goed te laten verlopen.

Dit voorbeeld behandelt de oplossing waarbij de Haarlemmermeer-regeling in één regelaar is ondergebracht.

Download bestanden…


Voorbeeld B: Pleinregeling
Een pleinregeling bestaat in principe uit een aantal onderling te coördineren kruispunten. De regelingen voor deze kruispunten worden normaliter in één verkeersregeltoestel met één regelprogramma en één blokkenschema ondergebracht waarbij binnen deze regeling aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie goed te laten verlopen.

Download bestanden…


Voorbeeld C: Bijzondere realisatie
Op geregelde kruispunten waar naast het gewone verkeer ook openbaar vervoer (hier verder aangeduid als busverkeer) van de kruising gebruik maakt, wordt veelal een vorm van bijzondere beïnvloeding van de regeling door dit busverkeer toegepast. Binnen de basisspecificatie is o.a. ten behoeve van deze beïnvloeding de bijzondere realisatie (BR) ontwikkeld. De BR is een mogelijkheid om een signaalgroep met prioriteit in de regeling af te wikkelen zonder de structuur van de regeling echt geweld aan te doen. Indien een signaalgroep een BR krijgt, heeft dit tot gevolg dat deze signaalgroep zo snel mogelijk en onafhankelijk van de blokafwikkeling groen krijgt.

Download bestanden…


Voorbeeld D: Wachtrijmeetpunt
Een wachtrijmeetpunt is bedoeld om op een bepaalde richting bij een verkeersregelinstallatie te detecteren of de wachtrij, voor de voor die richting op rood staande signaalgroep het wachtrijmeetpunt heeft bereikt.

Download bestanden…


Voorbeeld E: Schakelen wachtstand
Soms wil men vrij zijn om bij een regeling op straat te kunnen kiezen tussen wachtstandgroen of wachtstandrood. Dit is mogelijk door de wachtstand schakelbaar te maken. Door manipulatie van een softwareschakelaar kan de regeling schakelen tussen wachtstandgroen en wachtstandrood.

Download bestanden…


Voorbeeld F: TO_PRIM
In de blokprocedure bestaat de mogelijkheid om de overname naar een primaire realisatie tegen te houden. Dit gebeurt met de instructie TO_PRIM(). Deze instructie is in de applicatie vrij te specificeren. In dit voorbeeld wordt deze instructie toegepast.

Download bestanden…


Voorbeeld G: Info in interface
Vaak wil een wegbeheerder bijvoorbeeld informatie uit de applicatiespecificatie op het bedieningspaneel zichtbaar maken. Het is dan noodzakelijk dat een en ander aan de kant van de procesbesturing bekend is. De betreffende informatie moet dan door het applicatieprogamma in de Cie C-interface worden geplaatst. Andersom kan het zijn dat het applicatieprogramma gebruik maakt van informatie uit de procesbesturing die dan door de fabrikant aan de Cie C-interface wordt aangeboden. De betreffende informatie moet dan door de applicatie uit de interface worden gehaald.

Download bestanden…