Ga naar de inhoud

Privacy

Traffic-Quest.nl is een website van TrafficQuest, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft. TrafficQuest beschermt de privacy van de bezoeker van deze website. Alle privacygevoelige informatie die de bezoeker via de website verstrekt, valt onder dit Privacy-statement.

Informatie
Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals het aantal keren dat de verschillende pagina’s worden opgevraagd. Het doel hiervan is de inrichting van de website te kunnen optimaliseren. Normaliter zijn dergelijke algemene gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Een bezoeker die reageert op een artikel of bericht, dient zijn naam en e-mailadres op te geven. Het e-mailadres zal niet worden gepubliceerd, de ingevoerde naam wel. TrafficQuest behandelt deze gegevens als strikt vertrouwelijk. In geen geval worden de gegevens aan derden verstrekt, tenzij de wet dit voorschrijft.

U kunt TrafficQuest verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@traffic-quest.nl.

Cookies
De website van TrafficQuest maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan de website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. Natuurlijk is de gebruiker vrij om de browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@traffic-quest.nl onder vermelding van ‘Privacy’.