Ga naar de inhoud

Congressen

Seminar Afscheid Frans op de Beek

Op 22 juni 2016 nam Frans op de Beek met een seminar, getiteld “The Impact of Connected, Cooperative and Automated Driving on Traffic Management”, en aansluitende receptie in Rotterdam afscheid van ruim 200 vakgenoten en naaste collega’s. Frans blikte tijdens het seminar terug op zijn carrière bij Philips, DHV, TNO en Rijkswaterstaat en gaf de aanwezigen zijn inspirerende visie mee op de toekomst van verkeersmanagement. “De ontwikkelingen rond connected en automated driving zijn in een stroomversnelling gekomen”.

Lees verder »Seminar Afscheid Frans op de Beek

Eerste regiobijeenkomst over stedelijk verkeersmanagmeent

Stedelijk_verkeer_01Vrijdag 1 april 2016 werd in de Innovatiecentrale in Helmond de eerste van in totaal drie regionale bijeenkomsten gehouden over stedelijk verkeersmanagment. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Platform WOW, CROW, TrafficQuest en LVMB. Het doel is om kennis en expertise op het gebied van Stedelijk Verkeersmanagement te bundelen, gezamenlijk projecten en onderzoek uit te voeren, afspraken te maken over landelijke uniformiteit en de effectiviteit van Stedelijk Verkeersmanagement zichtbaar te maken bij bestuurders en beslissers. Meer informatie over deze bijeenkomst is vinden op de website van het Platform WOW.

Lees verder »Eerste regiobijeenkomst over stedelijk verkeersmanagmeent

Regiobijeenkomsten stedelijk verkeersmanagement

Stedelijk Verkeersmanagement (SVM) zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Maar welke rol is dat? En hoe kan Stedelijk Verkeersmanagement helpen bij het faciliteren van de groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit?

Verschillende organisaties constateerden dat de mogelijkheden van Stedelijk Verkeersmanagement nog niet voldoende worden benut. Er is meer aandacht en kennis nodig voor aspecten als parkeren, fiets en tijdelijke situaties zoals evenementen. Daarom hebben Platform WOW, CROW, TrafficQuest en het Landelijk Verkeersmanagementberaad (LVMB) een werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement opgericht en ingebed onder het LVMB.

Lees verder »Regiobijeenkomsten stedelijk verkeersmanagement