Ga naar de inhoud

Variabel beprijzen

variabel_beprijzen_100Variabel beprijzen omvat allerlei maatregelen die tot doel hebben mobiliteit gebruiksafhankelijk te beprijzen zoals afstand, tijd, plaats- en voertuigafhankelijk beprijzen. In het verleden werd vaak de term rekeningrijden gebruikt. Variabel beprijzen wordt vaak toegepast om een verschuiving tot stand te brengen in het beprijzen van de mobiliteit om op deze wijze de efficiency in het gebruik van het transportsysteem (de infrastructuur) te verbeteren. In het rapport “Variabel beprijzen” geeft TrafficQuest een overzicht van prijsmaatregelen, de stand van zaken in Nederland en elders, en de mogelijke ontwikkelingen.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. In de komende tijd zal dit materiaal in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?