Ga naar de inhoud

Effecten maatregelpakket Verkeersonderneming

Rijkswaterstaat is druk bezig met de ombouw van de A15 Maasvlakte – Vaanplein. Dit gedeelte van de A15 wordt verbreed om de congestie om dit traject te verminderen en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te verbeteren. De gemeente en stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwachtten dat deze ombouw vanaf 2011 heel veel extra verkeershinder zou opleveren en om daar iets aan te doen is in 2008 de Verkeersonderneming opgericht. De Verkeersonderneming is een aparte organisatie die optreedt als regisseur om, in overleg met de wegbeheerders, een compleet pakket aan maatregelen te realiseren.

De maatregelen die de Verkeersonderneming realiseert of laat realiseren, betreffen vooral mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement maatregelen. Daarnaast zijn ook infrastructurele maatregelen gepland en uitgevoerd. Alle maatregelen hebben als doel om het aantal auto’s in de spits met 20% te verminderen en om de reistijd van weggebruikers van Vaanplein naar de Maasvlakte in de ochtendspits niet langer te laten worden dan 38 minuten.

 

TrafficQuest is door de Verkeersonderneming gevraagd een inschatting te geven van de effecten van een bepaald pakket aan maatregelen. Omdat een evaluatiestudie met gemeten data een lastige opgave is vanwege alle veranderingen die continu in het gebied plaatsvinden, is gekozen voor een modelstudie. Het voordeel daarvan is dat externe omstandigheden gelijk kunnen worden gehouden, zodat een goede vergelijking en bepaling van de effecten mogelijk is. Het nadeel is dat een model de werkelijkheid nooit perfect representeert, dus dat er altijd aannames gedaan moeten worden. In dit rapport komt dit allemaal aan de orde. Eerst wordt het gebruikte model beschreven, daarna komen de kalibratie van het model en de gesimuleerde varianten aan de orde, inclusief het maatregelpakket. Vervolgens wordt ingegaan op de opzet van de simulaties en worden de resultaten gepresenteerd. Ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.