Ga naar de inhoud

Human Factors in verkeersmanagement

Verkeersmanagement vraagt om een helder inzicht in de huidige en verwachte verkeerssituatie. De huidige situatie laat zich in beeld brengen door een hoogwaardig netwerk van sensoren en data systemen, die samen een inschatting van de momentane verkeerssituatie geven. Op basis van deze inschatting en de verwachte effecten van specifieke maatregelen schatten we een toekomstbeeld van het verkeer. Dit stelt ons in staat de beste maatregelen te kiezen, afhankelijk van de gestelde criteria in termen van doorstroming, veiligheid en/of milieueffecten. Om verkeersvoorspellingen te kunnen doen op basis van het huidige verkeersbeeld en de veronderstelde effecten van bepaalde maatregelen is inzicht in verkeersgedrag essentieel. In het rapport “Human Factors in verkeersmanagement” geeft TrafficQuest een overzicht van verkeersgedrag en de op dat gebied bestaande kennis en beoogde ontwikkeling in de komende jaren vanuit een Human Factors oogpunt.

 

Dit wil zeggen vanuit de wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en zijn omgeving, en de verschillende processen en objecten in die omgeving. Binnen Human Factors Verkeersgedrag worden deze principes toegepast op de interactie tussen de mens en het vervoerssysteem, met als doel het menselijk welzijn en de prestatie van het systeem ten aanzien van het gedrag te optimaliseren. TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. In de komende tijd zal dit materiaal in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?