Ga naar de inhoud

Intreerede prof. Serge Hoogendoorn

Woensdag 27 april jl. hield TrafficQuest lid prof. Serge Hoogendoorn zijn intreerede aan de TU Delft met de  titel “Verkeersmanagement beter benut”. De rede schetste de verkeersproblematiek in allerlei omstandigheden en wat verkeersmanagement kan bijdragen om deze problemen te verminderen. En dat is heel wat. Sterker nog, verkeersmanagement is een noodzakelijke voorwaarde! 

Verder benadrukte prof. Hoogendoorn het belang van grootschalige praktijkproeven om netwerkbreed verkeersmanagement te ontwikkelen en te testen. Ook de samenwerking tussen wegbeheerders, beleid, kennisinstellingen, service providers, etc. werd genoemd als belangrijk aandachtspunt. Iets wat we bij TrafficQuest vorm proberen te geven.

Bekijk hier de volledige intreerede!