Ga naar de inhoud

De toekomst van verkeersmanagement

Toekomst_van_Verkeersmanagement_-_voorblad

De afgelopen tijd is TrafficQuest bezig geweest om na te denken over de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin de ontwikkelingen plaatsvinden. Daarbij is gekeken naar de maatschappelijke urgentie en de rol van verkeersmanagement bij oplossen van de bereikbaarheidsproblemen.

Ook is nagedacht over vragen als: Waarom werkt verkeersmanagement? Welke typen maatregelen zijn er, hoe werken die (op hoofdlijnen) en hoe effectief blijken die te zijn? Vervolgens zijn een aantal trends in relatie tot verkeersmanagement onderzocht. Welke relevante ontwikkelingen zijn er en hoe grijpen deze aan op verkeersmanagement? Welke nieuwe maatregelen komen er op termijn bij en wat verwachten we daarvan? Daarna is een wenkend perspectief voor verkeersmanagement geschetst. Waar zou het naartoe kunnen gaan? Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen en ontwikkelingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verdere ontwikkeling en onderzoek nodig. In het rapport “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom ook een onderzoeksagenda gepresenteerd.

Het rapport kan hier worden gedownload.