Ga naar de inhoud

Meer met minder

In het kader van de SLA verkeersmanagement wordt de vraag gesteld of we niet met minder wegkantsystemen toe kunnen. Er komen nu steeds meer coöperatieve systemen die taken kunnen overnemen. TrafficQuest heeft deze aanname beoordeeld. Dit advies is vastgelegd in een memo en besproken met de werkgroep die hier mee bezig was.