Ga naar de inhoud

Incident management

incident_management_100Incident Management (IM) omvat het geheel aan maatregelen dat beoogt de weg zo snel mogelijk nadat een incident heeft plaatsgevonden, vrij te maken voor het verkeer, een en ander met inachtneming van de behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers, de veiligheid van de hulpverleners, de verkeersveiligheid en de beheersing van de ontstane schade. Incident Management is vooral gericht op het verbeteren van de veiligheid en vlotheid van de verkeersafwikkeling in situaties waarin men wordt geconfronteerd met incidenten. In het rapport Incident Management wordt ingegaan op de IM aanpak in Nederland.

 

Kenmerkend voor de IM aanpak in Nederland is de brede nationale schaal en uniforme wijze waarop de IM maatregelen worden toegepast, maar ook de motivatie om het hulpverleningsproces voortdurend te verbeteren. In de afgelopen 15 jaren is, door systematisch nieuwe componenten aan het IM hulpverleningsysteem toe te voegen, een aanzienlijke mate van professionaliteit in de aanpak bereikt. Als gevolg daarvan is de kwaliteit van de hulpverlening fors verbeterd en is de tijd benodigd voor het afwikkelen van een incident sterk verkort. Maar het kan nog steeds beter. Dit achtergrond document laat zien waar we in Nederland staan, wat er in het buitenland aan IM gedaan wordt en wat mogelijke ontwikkelingen zijn.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. In de komende tijd zal dit materiaal in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?