Ga naar de inhoud

Evaluatie van regelscenario’s

Voor het evalueren van regelscenario’s is een uitwerking gemaakt van de “Leidraad evaluaties benutting”. Bij deze uitwerking is veel aandacht gegeven aan het opzetten van een evaluatie, de selectie van data en de analyse. Het rapport bevat veel tips en aandachtspunten om een evaluatie van regelscenario’s goed op te zetten en uit te voeren, en is vooral bedoeld om de verkeerskundigen in de verkeerscentrales te ondersteunen bij hun taak om regelscenario’s te ontwerpen en te operationaliseren. Deze leidraad vult de andere twee bestaande leidraden goed aan.