Ga naar de inhoud

Leidraden voor evaluaties

Richtlijn_evaluaties_100De (kosten)effectiviteit van verkeersmanagementmaatregelen komt steeds meer in de belangstelling te staan. Zowel vanuit het beleid als vanuit de operationele praktijk is de effectiviteit van verkeersmanagement een vaak besproken onderwerp. Uiteindelijk gaat het daarbij om de vraag: Wat leveren al die maatregelen nu op? Of anders geformuleerd: Zijn de opbrengsten de investeringen waard? Deze vraag kan gesteld worden als het gaat om effecten van verkeersmanagement op de doorstroming van het verkeer, maar ook op de veiligheid en de leefbaarheid.

 

Richtlijnen voor het uitvoeren van evaluaties zijn verwoord in de “Leidraad evaluaties benutting – versie 2011” en het aanvullende rapport “Richtlijnen ex-post beleidsevaluaties“. Samen geven deze rapporten een compleet overzicht hoe evaluaties van benuttingsmaatregelen en -pakketten moeten worden opgezet en uitgevoerd. De rapporten zijn opgesteld in het kader van het project ‘Beleidsafweging systematiek Benutten’, een project met als doel het ontwikkelen van ex-ante en ex-post evaluatiemethoden ten behoeve van een verantwoorde kosten-batenanalyse voor de (bredere) inzet/uitrol van benuttingsmaatregelen. Een belangrijke punt bij dit project was de uniformiteit van evaluaties. Evaluaties die goed zijn opgezet en uitgevoerd leveren betere informatie op, die ook onderling vergelijkbaar is. Om dat te bereiken zijn deze twee leidraden opgesteld: één voor beleidsevaluaties en één voor gedetailleerde verkeerskundige evaluaties