Ga naar de inhoud

Coöperatieve systemen en automatisch rijden anno 2014

Coöperatieve systemen en automatisch rijden staan momenteel sterk in de belangstelling. Veel initiatieven worden ontplooid en veel partijen (al of niet in samenwerkingsverbanden) zijn ermee bezig. Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda van het Connecting Mobility team, dat zich bezig houdt met de uitvoering van het actieprogramma ‘Beter geïnformeerd op weg’. Op 27 mei 2014 gaf TrafficQuest een presentatie aan dit team over de stand van zaken in coöperatief en automatisch rijden. TrafficQuest heeft hierover eind 2011 een State-of-the-Art achtergronddocument gepubliceerd, maar die bleek al weer flink verouderd. Deze presentatie geeft een beeld van wat er de afgelopen jaren allemaal op dit gebied is gebeurd. Op basis hiervan zullen we ook het State-of-the-Art achtergronddocument actualiseren.