Ga naar de inhoud

Bezoek Gemeente Rotterdam

Door de toegenomen verstedelijking neemt de aandacht voor stedelijk verkeersmanagement toe. Ook TrafficQuest verdiept zich in dat onderwerp en in het kader daarvan bezocht het team op 25 juni jl. de verkeersregiekamer van de gemeente Rotterdam. De gemeente presenteerde de stand van zaken en ontwikkelingen in Rotterdam. Zij doet veel aan monitoring en beheersen van de verkeersstromen in de stad. Veel daarvan komt samen in de verkeersregiekamer. TrafficQuest presenteerde een drietal onderwerpen die te maken hebben met stedelijk verkeersmanagement en waar ze zich recent mee bezig heeft gehouden. Verder is nog gesproken over wat TrafficQuest voor de gemeente kan doen. Al met al een zeer geslaagde ochtend waarin we veel van elkaar geleerd hebben en die voor herhaling vatbaar is.