Ga naar de inhoud

Werkprogramma 2013

TrafficQuest werkt met een werkprogramma voor een kalenderjaar. Daarom is eind 2012 weer nagedacht over de werkzaamheden van TrafficQuest in 2013 en inmiddels is het werkprogramma ook goedgekeurd door de Commissie van Toezicht. Om de ambitie van TrafficQuest te realiseren zijn in voorgaande jaren belangrijke stappen gezet. Zo zijn inmiddels acht deelrapporten van het State-of-the-Art project gepubliceerd en is een toekomstvisie geformuleerd en breed uitgedragen middels het boekje ‘De toekomst van verkeersmanagement’. Daarvan is vorig jaar ook een Engelse versie beschikbaar gekomen. Ook is er aan veel projecten meegewerkt en is een aantal specifieke adviezen uitgebracht die TrafficQuest bekendheid hebben gegeven. Verder zijn er workshops en masterclasses georganiseerd, soms in samenwerking met andere partijen zoals TRAIL. In 2013 zal nog meer de nadruk liggen op specifiek advies en de state-of-the-art rapporten, omdat daarin de meerwaarde van TrafficQuest het beste zichtbaar wordt. Daarbij zal inhoudelijk de nadruk komen te liggen op netwerkmanagement voor stedelijke regio’s en op evaluatie van verkeersmanagement. Concreet betekent dat bijvoorbeeld meewerken aan projecten als Praktijkproef Verkeersmanagement Amsterdam en Dutch Integrated Testsite Cooperative Moblity.