Ga naar de inhoud

Workshop ‘Analogieën voor verkeersmanagement’

TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met andere domeinen waarin zich soortgelijke processen afspelen. Daarvoor is een workshop “Analogieën voor Verkeersmanagement” georganiseerd op 16 november 2012. De gekozen vakgebieden waren: zwermen (biologie), logistiek, hersenen, communicatienetwerken, energienetwerken, betalingsproces, watersysteem en organisatie. In de workshop zijn de inleiders uit verschillende vakgebieden, in discussie met de groep in de zaal, op zoek geweest naar analogieën met het verkeersmanagementproces. Door het onderling vergelijken van de wijze waarop systemen functioneren en ook door te kijken en te vergelijken hoe het functioneren van deze systemen extern en intern wordt beïnvloed, kunnen interessante parallellen worden getrokken. TrafficQuest is nog bezig met de uitwerking van het vele materiaal dat die dag verzameld is, maar het verslag van deze dag is nu beschikbaar. De bijdragen ter voorbereiding op de workshop en de presentaties van de inleiders zijn beschikbaar in een bijlagenrapport.