Ga naar de inhoud

Vertaling rapport Human Factors in verkeersmanagement

Onlangs kwam de vraag of het state-of-the-art rapport over human factors in verkeersmanagement in het Engels vertaald kon worden. Dit om het in te kunnen brengen in een Europees platform dat bezig is met het opstellen van een meerjaren-onderzoeksprogramma over human factors en ITS. Uiteraard wilde TrafficQuest graag aan dit verzoek voldoen en de Engelse vertaling van het rapport is inmiddels te vinden bij de rapporten.