Ga naar de inhoud

Verkeer in Nederland 2020

TrafficQuest heeft weer haar jaarlijkse overzicht Verkeer in Nederland 2020 uitgebracht. Het voelt tegenstrijdig: terugblikken op het nog zo gewone jaar 2019, terwijl in 2020 alles helemaal overhoop is gehaald door dat vermaledijde coronavirus.

Op het moment van schrijven zitten we midden in de tweede golf. Het virus heeft alleen al in ons land duizenden mensenlevens gekost en veel leed veroorzaakt. Geen wonder dus dat overheden voortdurend ingrijpen om de verspreiding van de ziekte te stoppen. Maar die maatregelen raken direct onze dagelijkse levens en dus ook onze mobiliteit. Daarom hebben we in deze uitgave een casestudie over corona en een interview over corona opgenomen. Verder is dit zevende jaarbericht als vanouds. Het overzicht van ontwikkelingen in het verkeer en alles wat met verkeersmanagement te maken heeft, is weer zo goed en zo compleet mogelijk verwoord. Het boekje is te downloaden bij de rapporten en via NM Magazine.