Ga naar de inhoud

Rijsimulator met VR-bril getest

rijsimulator

Op 18 juli 2015 is bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in Rijswijk de rijsimulator, die in opdracht van WVL en CIV wordt ontwikkeld, getest. Het visualisatiebedrijf XKP uit Rotterdam heeft hiervoor een speciale computer ontwikkeld en een Virtual Reality bril met een hoge resolutie aangeschaft. Doel van de simulator is om verkeersmaatregelen, nieuwe bewegwijzering of wegen die nog niet aangelegd zijn door proefpersonen te laten testen op human factors. De opmerkingen die hieruit komen, kunnen dan tot verbeteringen in ontwerp of anderzins leiden.

Deze tweede test van het ontwikkelde systeem was al een stuk beter dan de eerste. De proefpersonen krijgen nu het idee dat ze in een echte auto over de weg rijden. De vorige versie was nog zo expirimenteel dat je het gevoel kreeg op het dak van de auto te zitten. De rijsimulator werd nu door de gebruikers als behoorlijk waarheidsgetrouw ervaren. Je kunt tijdens het rijden zelfs naar het landschap en op de achterbank van je auto kijken. Belangrijk is wel dat het systeem nog verder verbeterd wordt en dat een test met een focusgroep wordt uitgevoerd. Daarna zal het systeem inzetbaar zijn voor vragen die RWS collega’s hebben bij planstudies, werk in uitvoering, veiligheidscases en omgevingsmamagement en die visueel beoordeeld moeten worden. Nadere info over het systeem is verkrijgbaar bij Aad van den Burg(WVL) of Rutger Krans (CIV).

Op 18 juli 2015 is bij WVL in Rijswijk de rijsimmulator, die in opdracht van WVL en CIV wordt ontwikkeld, getest. Het visualisatiebedrijf XKP uit Rotterdam heeft hiervoor een speciale computer ontwikkeld en een Virtual Reality bril met een hoge resolutie aangeschaft. Doel is om virtueel aangebrachte verkeersmaatregelen, nieuwe bewegwijzering of wegen die nog niet aangelegd zijn door proefpersonen te laten testen op human factors. De opmerkingen kunnen dan in de definitieve situatie meegenomen worden. Deze tweede test van de proof of concept was al een stuk beter dan de eerste. De proefpersonen krijgen nu het idee dat ze in een echte auto over de weg rijden. De vorige versie was nog zo expirimenteel dat je het gevoel kreeg op het dak van de auto te zitten.
De rijsimmulator werd nu door de gebruikers als zeer waarheidsgetrouw ervaren. Je kunt tijdens het rijden zelfs naar het landschap en op de achterbank van je auto kijken. Belangrijk is wel dat het systeem nog verder verbeterd wordt en dat een test met een focusgroep wordt uitgevoerd. Het zal hiervoor binnenkort inzetbaar voor vragen die RWS collega’s hebben bij planstudies, werk in uitvoering, veiligheidscases en omgevingsmamagement en die visiueel beoordeeld moeten worden.

Nadere info over het systeem is verkrijgbaar  bij Aad van den Burg(WVL) of Rutger Krans (CIV)