Ga naar de inhoud

Dynamisch Verkeersmanagement Amsterdam

Artikel_Wegen_DVMBinnen de Praktijkproef Amsterdam (PPA) is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het koppelen en coördineren van wegkantsystemen onderling en met de interactie met individuele voertuigen. Dat Amsterdam altijd al een proeftuin voor verkeersmanagement is geweest, bleek nog maar eens toen we een artikel uit de oude doos onder ogen kregen. Dit artikel van Joost van der Valk uit het blad ‘Wegen’ (nr. 9, oktober 1994) beschrijft hoe Rijkswaterstaat verkeersmanagement toepaste in de regio Amsterdam. Het aardige is dat toen al de principes gehanteerd werden die nog steeds gelden (en ook in de PPA gebruikt zijn): beperk de instroom van verkeer naar de snelweg, zorg voor een ‘optimale’ verdeling in het netwerk en wikkel het verkeer vlot en veilig af. Ook voor de integratie van de verschillende systemen en de inbedding in de verkeerscentrale was toen al aandacht. Met de huidige stand van de informatie- en communicatietechnologie, data-inwinning en smartphone- en navigatiesysteembezit zijn er nu veel meer mogelijkheden dan in 1994 om ook daadwerkelijk deze maatregelen bij weggebruikers onder de aandacht te brengen. Het artikel geeft inzicht hoe de ontwikkelingen van nu tot stand zijn gekomen en is het daarom waard gelezen te worden. Let op: soms is inzoomen nodig om de tekst scherp te krijgen.