Ga naar de inhoud

Quick scan evaluatie spitsstroken A12 Gouda-Zoetermeer

Om zich te profileren heeft TrafficQuest een quick scan evaluatie uitgevoerd naar de effecten van de spitsstroken op de A12 tussen knooppunt Gouwe en Zoetermeer. Deze spitsstroken zijn 18 januari 2010 geopend en met een snelle analyse met behulp van MoniGraph is gekeken naar de effecten op de doorstroming. De aanpak van de quick scan en de resultaten zijn verwoord in een memo en deze resultaten zijn gebruikt door de minister. Daar is in de pers veel aandacht voor geweest.