Ga naar de inhoud

Evaluatie No Regret

In 2009 is de evaluatie van het maatregelenpakket No Regret uitgevoerd. Voor 3 typen maatregelen (bermDRIP’s, IM camera’s en verkeerssignalering) is een evaluatie uitgevoerd en zijn de resultaten gerapporteerd. Aan TrafficQuest is gevraagd extra zaken te onderzoeken en een samenvatting te maken, ten behoeve van een aanbiedingsbrief aan de DG van Rijkswaterstaat. Dit alles in samenwerking met de projectleider van de evaluatie No Regret. De extra analyses betreffen simulaties met de RBV om de effecten van bermDRIP’s te bepalen en een analyse ten behoeve van de kosteneffectiviteit van signalering.