Ga naar de inhoud

Quick scan evaluatie 3 Spoedaanpak projecten

In het kader van de Spoedaanpak worden op een 30-tal trajecten extra capaciteit gerealiseerd in de vorm van spitsstroken, plusstroken, bufferstroken of gewone extra stroken. Dit om knelpunten in het wegennet aan te pakken. Op een aantal trajecten zijn er al extra stroken in gebruik. TrafficQuest is gevraagd voor 3 projecten de effecten op de verkeersafwikkeling te evalueren. De betreffende projecten zijn: de spitsstrook op de A12 tussen Woerden en Gouda, de extra rijstrook op de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaarde en de extra rijstrook op de A58 tussen knooppunt Batadorp en Oirschot. De laatste 2 genoemde projecten zijn bedoeld om de terugslag op de Randweg Eindhoven te voorkomen of te verminderen. De resultaten van deze quick scan zijn gebruikt in de verdere evaluatie van de Spoedaanpak.