Ga naar de inhoud

Probabilistisch modelleren van verkeer

De TU Delft is in samenwerking met TNO en TrafficQuest een promotieonderzoek gestart naar de mogelijkheden van het probabilistisch modelleren van verkeer. Waarom is dat belangrijk?

Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ook binnen Rijkswaterstaat leven er veel vragen en is er veel discussie over de effectiviteit van verkeersmanagement. Het net afgeronde project ‘Beleidsafweging systematiek Benutten’ laat zien dat het nog niet eenvoudig is om eenduidig de effecten van benuttingsmaatregelen vast te stellen, ook al is er al veel onderzoek gedaan. En dat maakt het ook lastig om investeringen in verkeersmanagement te verantwoorden. Eén van de problemen bij het vaststellen van de effectiviteit van verkeersmanagement, is dat praktijkmetingen vaak te kampen hebben met de dagelijkse variaties en verstoringen (incidenten, WIU, etc.). Evaluaties proberen de effectiviteit te bepalen voor een ‘representatie situatie’, die dus in de praktijk niet bestaat door alle variaties en verstoringen die er zijn. Door het gebruik van probabilistisch modelleren van het verkeer worden deze variaties en verstoringen wel meegenomen en kan dus veel beter de effectiviteit van verkeersmanagement in beeld worden gebracht. Dat is van groot belang voor de toekomst van verkeersmanagement