Ga naar de inhoud

Relatie datakwaliteit en verkeersmanagement

De TU Delft is in samenwerking met TNO en TrafficQuest een promotieonderzoek gestart naar de relatie tussen de kwaliteit van data en de toepassing van verkeersmanagement. Waarom is dat belangrijk?

In dit promotieproject gaat het om de relatie tussen de kwaliteit van verschillende soorten verkeersdata en de effectiviteit van verkeersmanagement. De onderliggende vraag is aan welke eisen verkeersdata moeten voldoen om de beoogde doelen te bereiken en hoe deze data het beste kunnen worden ingewonnen. Dit onderzoek is van belang voor de discussie die binnen het ministerie wordt gevoerd over de relatie tussen wegkantsystemen en in-car systemen. Kan Rijkswaterstaat toe met minder wegkantsystemen en lusdetectoren als gegevens ook via andere manieren ingewonnen kunnen worden? En wat betekent dat voor de organisatie en het beheer en onderhoud? Uiteraard is dit ook voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) belangrijk. Het NDW is een samenwerkingsverband van overheden die de krachten hebben gebundeld om verkeersgegevens te verzamelen en te benutten. Ook binnen het NDW speelt de vraag naar de juiste kwaliteit van de data voor de verschillende toepassingen een grote rol. Dit is nog een open vraag, maar wel een belangrijke, omdat de eisen die aan verkeersdata kunnen worden gesteld, daar van afhangen. En daarmee ook de investeringen die daar mee gemoeid zijn.