Ga naar de inhoud

Voertuiggebonden maatregelen – Achtergrond document

Met voertuiggebonden of in-car systemen bedoelen we allerlei systemen die de rijtaak ondersteunen, zonder daarbij gebruik te maken van gerichte communicatie (in twee richtingen) met andere voertuigen of de infrastructuur (zogenaamde stand-alone systemen). Er is dus geen sprake van enige vorm van overleg of samenwerking met andere voertuigen of de infrastructuur. Wel kan het voorkomen dat het voertuig algemene informatie ontvangt (bijvoorbeeld via de radio) of zelf informatie uitzendt (bijvoorbeeld over zijn positie). De ontwikkeling van deze systemen is al enige tijd aan de gang en TrafficQuest heeft deze ontwikkelingen op een rijtje gezet in het rapport “Voertuiggebonden maatregelen“.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. In de komende tijd zal dit materiaal in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?