Ga naar de inhoud

Evaluatie van C-ITS en automatisch rijden

Voor de Ronde Tafel ‘Effecten’ heeft TrafficQuest bijgedragen aan een nieuwe manier van kijken naar evaluatie van C-ITS en automatisch rijden. Deze cyclische aanpak van evalueren heeft als voordeel dat niet alleen de effecten van allerlei systemen en diensten op zichzelf bepaald worden, maar dat deze resultaten ook in context gezet worden. Voor wat betreft de context kan het gaan om resultaten van andere experimenten of van experimenten onder andere omstandigheden (meta-analyse), maar ook om het relateren van de resultaten aan de beleidsdoelen en het doen van generieke uitspraken (opschaling). Uiteindelijk leiden al deze analyses tot nieuwe vragen en nieuwe hypotheses die weer in experimenten getoetst kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving van de evaluatiecirkel is te vinden in het rapport Evaluation of C-ITS and Automated Driving.