Ga naar de inhoud

TrafficQuest stopt!

Logo2Icon

Sinds 2009 is TrafficQuest actief met het ontwikkelen, samenbrengen, toepassen en verspreiden van kennis op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI). Al meer dan 7 jaar bestrijken de partners in TrafficQuest (Rijkswaterstaat, TNO en de TU Delft) samen het hele terrein van meer fundamentele, theoretische kennis over VMI tot de meer operationele kennis over de toepassing en effectiviteit van VMI in de praktijk. Maar daar komt nu per 31 december een eind aan.

Sinds 2009 is het vakgebied drastisch veranderd. Inhoudelijk is er veel meer aandacht gekomen voor zaken als coöperatieve ITS (C-ITS) en automatisch rijden, waar momenteel volop ontwikkelingen in zijn. Daarbij is de aandacht voor samenwerking toegenomen, niet alleen tussen overheden en wegbeheerders, maar nadrukkelijk ook met de markt, die steeds meer bij allerlei ontwikkelingen betrokken wordt. Programma’s als Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en organisaties als Connecting Mobility en DITCM hebben daarbij een grote rol gespeeld. Denk hierbij ook aan de Ronde Tafels die ingesteld zijn.

Alle veranderingen hebben bij TrafficQuest de vraag opgeroepen wat het samenwerkingsverband nog kan betekenen voor VMI in Nederland. Daarover is nagedacht en gediscussieerd en hebben de betrokken partijen de conclusie getrokken dat het beter is te stoppen met de samenwerking binnen TrafficQuest. Dat betekent dat de activiteiten die we als TrafficQuest uitvoerden vanaf begin 2017 op andere manieren uitgevoerd worden. Uiteraard blijven de TrafficQuest partners betrokken bij een groot aantal programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden. Ook het bekende en veel gebruikte boekje ‘Verkeer in Nederland’ zal in 2017 uitgebracht worden en de website met TrafficQuest publicaties blijft voorlopig in de lucht. Daarnaast willen we als moederorganisaties nog een aantal challenges organiseren waarin we kennis bundelen en ontwikkelen door aandacht te besteden aan actuele onderwerpen, onderwerpen waarvan we vinden dat ze uitgewerkt zouden moeten worden. Kortom, TrafficQuest stopt, maar onze expertise blijft!

We willen iedereen die de afgelopen jaren iets met TrafficQuest te maken heeft gehad bedanken voor de aandacht, het lezen van onze publicaties, de gestelde vragen en de bereidwilligheid om mee te werken aan allerlei activiteiten.

De Commissie van Toezicht:

Bart van Arem – Technische Universiteit Delft

André van Lammeren – Rijkswaterstaat

Erik de Romph – TNO

Het Operationele Team:

Aad van der Burgh – Rijkswaterstaat

Serge Hoogendoorn – Technische Universiteit Delft

Ronald van Katwijk – TNO

Henk Schuurman – Rijkswaterstaat

Henk Taale – Rijkswaterstaat

Isabel Wilmink – TNO