Ga naar de inhoud

C-ITS en verkeersveiligheid

Op dit moment worden diverse coöperatieve ITS diensten (C-ITS) beproefd in Nederland. Hierbij worden weggebruikers in het voertuig geïnformeerd, gewaarschuwd voor situaties onderweg en geadviseerd om het rijgedrag aan te passen. Naar verwachting worden dergelijke diensten de komende jaren verder uitgerold en niet alleen op snelwegen, maar ook in de stad. Vanwege het experimentele karakter van deze diensten en de veelheid en diversiteit ervan, is het trekken van generieke conclusies over de (potentiële) effecten van C-ITS niet eenvoudig en is er nog veel onduidelijkheid over deze effecten. Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft TrafficQuest een quick scan uitgevoerd naar de effecten van C-ITS specifiek op de verkeersveiligheid. Daarvoor is de beschikbare literatuur geïnventariseerd en zijn de daarin genoemde cijfers op een rijtje gezet.

De resultaten van deze quick scan zijn in een memo beschreven.