Ga naar de inhoud

AI in Verkeersmanagement

Artificial Intelligence (AI) is een interdisciplinair werkveld waarin systemen worden ontwikkeld die in staat zijn om taken uit te voeren die doorgaans menselijke intelligentie vereisen. AI staat momenteel in het middelpunt van de wetenschappelijke belangstelling, en vindt daarnaast steeds meer een weg naar toepassingen in diverse domeinen. Daarom is het ook van belang om te onderzoeken wat AI voor verkeersmanagement kan betekenen. Veel onderzoek wordt gedaan op het gebied van patroonherkenning, bedoeld om automatisch rijden mogelijk te maken. Maar zijn er ook nog andere gebieden binnen verkeersmanagement die zouden kunnen profiteren van de mogelijkheden die AI biedt?

Voor deze challenge hebben we gekeken naar de potentiële toepassingen van AI in verkeersmanagement en verkeersinformatie op de korte termijn (1-5 jaar). Het gaat hierbij om zowel de huidige toepassingen als de toekomstige toepassingen. Voor de huidige en toekomstige toepassingen zijn belangrijke vragen: Welke toepassingen zijn er nu? Welke meerwaarde bieden deze? Welke mogelijkheden zijn er in de nabije toekomst (1-5 jaar)? en Wat is nodig om deze mogelijkheden te realiseren (data)? De resultaten van deze challenge vindt u hier of bij de rapporten.