Ga naar de inhoud

Challenge 3D-printen

3D-printen is een productieproces waarbij een product gemaakt wordt door laag-voor-laag materiaal toe te voegen. Als 3D-printen breed zal worden ingezet dan heeft dit niet alleen effecten op de industrie, maar ook op andere delen van de economie en maatschappij. In sommige branches zullen, in plaats van de import, de goederen lokaal geprint worden. Daardoor verandert de stroom van grondstoffen en de locatie van fabricage. Ook de logistieke keten, bijvoorbeeld rondom reserveonderdelen, kan veranderen. Omdat er dus mogelijke effecten van 3D-printen op het mobiliteitssysteem bestaan, zijn in deze challenge de mogelijke effecten van 3D-printen op het mobiliteitssysteem verkend

De verkenning bestond uit het achterhalen van de situatie van de 3D-markt in Nederland, de toepassingen van 3D-printen in de mobiliteitssector en de toepassingen in andere sectoren met mogelijke effecten op het mobiliteitssysteem. Daarnaast is gezocht naar kansen voor de beleidsdoelstellingen van IenW rond bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid, en de eventuele rol die IenW kan nemen bij de verdere ontwikkeling van 3D-printen. Om dit te behalen, zijn er een literatuuronderzoek uitgevoerd en tien interviews gehouden met verschillende experts uit de 3D-markt en kennisinstellingen. De resultaten hiervan zijn te vinden in dit rapport.