Ga naar de inhoud

Voorspellend regelen van kruispunten

Bij een voertuigafhankelijke regeling op een kruispunt krijgen alle richtingen in een vaste volgorde groen. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal verkeersdeelnemers dat staat te wachten op een richting, hoelang ze al staan te wachten, of er net een groot peloton voertuigen aankomt, enz. Het resultaat is een verkeersregeling die weliswaar overzichtelijk is, maar die niet in staat is de gezamenlijke verliestijd van verkeersdeelnemers te minimaliseren. Modelgebaseerd voorspellend regelen (model predictive control, MPC) is een manier van regelen waarbij een regelactie wordt bepaald op basis van voorspellingen van het effect van verschillende combinaties van regelacties in de tijd. In een presentatie aan de CVN en de IVER is door Ronald van Katwijk aan de aanwezigen inzicht gegeven in de achtergronden van deze manier van regelen, wat het kan betekenen voor de huidige praktijk en voor de toekomst.