Ga naar de inhoud

Succesvolle masterclass over de toekomst

Tijdens het 20e “International Symposium Transportation & Traffic Theory”, gehouden in Noordwijk van 16 tot 20 juli, organiseerde TrafficQuest een masterclass over de toekomst van verkeersmanagement. De bijeenkomst werd door ongeveer 35 mensen uit het nationale en internationale vakgebied bezocht, waarbij zowel mensen van het beleid, de praktijk en wetenschappers vertegenwoordigd waren. Isabel Wilmink van TrafficQuest zat de sessie voor en introduceerde de sessie en de vijf sprekers die een presentatie hielden over de verschillende aspecten die door de organisatie op het programma waren gezet. Al met al een zeer geslaagde middag! De gehouden presentaties kunnen in het vervolg van deze tekst bekeken en gedownload worden.

 

Henk Taale van TrafficQuest viel in voor Caspar de Jonge van het Ministerie IenM die er helaas niet bij kon zijn. Hij sprak over het nieuwe Nederlands beleid t.a.v. verkeersmanagement en verkeersinformatie. Rob Bertini, hoogleraar aan de universiteit van Portland schetste een beeld van de stand van zaken in de VS ten aanzien van benutting. De aandacht richt zich daar vooral op veiligheid. De visie van TrafficQuest werd door Ben Immers van TrafficQuest toegelicht. Met name de samenwerking tussen de verschillende stakeholders en analogieën met andere vakgebieden kreeg daarbij aandacht. Na de pauze hield professor Papageorgiou van de Technische Universiteit van Kreta een inspirerend verhaal. Hij ziet de toekomst vooral in samensmelten van in-car systemen en benutting. Tot slot kreeg Ronald Adams van Rijkswaterstaat het woord om de concepten en de uitdagingen van de Praktijkproef Verkeersmanagement Amsterdam te bespreken. In dat project gaat het o.a. ook om de integratie van traditionele benutting en coöperatieve systemen.