Ga naar de inhoud

Is de verhoging naar 130 km/uur nuttig?

We kunnen hier kort over zijn, het permanent verhogen van de maximum snelheid van 120 naar 130 km/u heeft geen enkele zin. Integendeel, de maatregel kost de maatschappij geld, onze gezondheid en misschien zelfs mensenlevens.   

 

  • Iedere verkeerskundige weet dat de maximale capaciteit optreed bij ongeveer 85-90 km/u. Dan durven automobilisten de kleinste volgtijd aan te houden (zo rond de 1.6 seconde). Verhogen van de maximum snelheid leidt dus niet tot meer capaciteit of kortere reistijden op het moment dat het er toe doet.
  • Met een hogere maximum snelheid worden de snelheidsverschillen groter en daarmee de kans op conflicten en ongelukken. Bovendien lopen die ongelukken slechter af naarmate de snelheid hoger is. Nederland wordt dus onveiliger met deze maatregel, er gaan meer ongelukken gebeuren die bovendien slechter gaan aflopen.
  • De uitstoot van fijnstof is proportioneel aan de snelheid en dus wordt Nederland ook vuiler door de snelheidslimiet omhoog te schroeven

Als dat al niet genoeg reden is om af te zien van deze maatregel, dan is er nog de weerbarstige praktijk. Er zijn maar weinig aaneengesloten stukken snelweg waar de maatregel überhaupt kan worden uitgerold, omdat op heel veel wegen – op grond van goed onderbouwde verkeerskundige overwegingen – heel veel stukken voorkomen waar de snelheidslimiet 100 km/u of minder bedraagt. De marginale winst voor die paar snelheidsliefhebbers in de late avond (of vroege ochtend) uren weegt daarmee niet op tegen de moeite, de mensen en de middelen die zouden moeten worden ingezet om de limiet permanent te verhogen.

Veel verstandiger zou het zijn om overal dynamische snelheidslimieten in te stellen, waarbij op grond van efficiency, veiligheid of milieu overwegingen kan worden bepaald (aan de hand van real-time informatie over de verkeerscondities) of de snelheidslimiet omhoog of juist omlaag moet. Dat levert dan ook gelijk een belangrijke tool op waarmee verkeersmanagement kan worden gepleegd: denk maar aan de succesvolle proeven op de A12 met dynamische snelheidslimieten (SPECIALIST).