Ga naar de inhoud

Coördinatie van maatregelen

coordinatie_maatregelen_100Als gevolg van de toenemende congestie en de scherpere randvoorwaarden aan het verkeerssysteem voor doorstroming, veiligheid en luchtkwaliteit, zal het aantal verkeersmanagementmaatregelen almaar toenemen. Echter, hoe dichter het netwerk van maatregelen wordt, hoe groter de kans dat maatregelen elkaar in hun werking beïnvloeden. De overgrote meerderheid van de in Nederland ingezette maatregelen functioneren volledig autonoom. Dit autonoom functioneren is op zich een goede eigenschap, maar om een effectieve werking van het netwerk als geheel te kunnen garanderen, is vereist dat de inzet van maatregelen op elkaar wordt afgestemd. Het rapport Coördinatie van maatregelen gaat in op hoe dat nu in Nederland en elders wordt aangepakt en wat ontwikkelingen hierin zijn.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. In de komende tijd zal dit materiaal in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?