Ga naar de inhoud

Coöperatieve systemen & Automatisch rijden

cooperatieve_systemen_automatisch_rijden_100Coöperatieve systemen en automatisch rijden staan momenteel sterk in de belangstelling. Veel initiatieven worden ontplooid en veel partijen (al of niet in samenwerkingsverbanden) zijn er over de hele wereld mee bezig. TrafficQuest heeft in 2011 een state-of-the-art achtergrond rapport over coöperatieve systemen gepubliceerd. Er gebeurt echter zo veel op dit gebied dat actualisatie zeer wenselijk bleek. Ook is er momenteel veel aandacht voor automatisch rijden, en gezien de verbanden die er zijn tussen automatisch en coöperatief rijden, zijn worden beide onderwerpen behandeld in het nu gepubliceerde State-of-the-Art achtergronddocument “Coöperatieve systemen en Automatisch rijden”.

 

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. Dit materiaal wordt in achtergrond rapporten gepubliceerd. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?