Ga naar de inhoud

Werkprogramma 2012

Aan het einde van vorig jaar heeft TrafficQuest weer nagedacht over haar werkzaamheden. In 2011 is een groot deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal aansprekende producten, vastgelegd in adviezen en rapporten. Voor 2012 is een nieuw werkprogramma opgesteld. Daarin is gekozen voor activiteiten met een duidelijke meerwaarde voor TrafficQuest. Er is bovendien gekozen voor inhoud boven zichtbaarheid.

In 2012 zal weer een aantal achtergrond documenten gepubliceerd worden die een overzicht geven de stand van zaken op een aantal deelgebieden van verkeersmanagement. Ook zal TrafficQuest weer participeren in een aantal projecten en daarnaast zal eigen onderzoek, gebaseerd op de onderzoeksagenda, geïnitieerd worden. Als laatste zal ook in 2012 weer de nodige aandacht aan kennisverspreiding gegeven worden.