Ga naar de inhoud

Utrechtse modelaanpak

Bij de provincie Utrecht is men bezig met een provinciebrede modelaanpak die moet leiden tot consistente verkeersmodelresultaten. De aanpak bestaat ui een database waaruit de modellen gevoed kunnen worden, een handboek voor de ontwikkeling van (toepassingen van) verkeersmodellen en een implementatieplan. Dit is in een artikel in Verkeerskunde verwoord en TrafficQuest is gevraagd daarop te reageren. Het resultaat is te lezen op de site van Verkeerskunde.